مدیرعامل و بنیانگذار هلدینگ Future Sun , Rostov Grain Star

مدیرعامل و بنیانگذار هلدینگ Future Sun , Rostov Grain Star

رسول عباسی (زاده ۱ اسفند ماه ۱۳۴۷ در زنجان) کارآفرین و مدیر موفق اهل ایران، بنیان‌گذار هلدینگ فیوچرسان و راستوگرین استار  است. فیوچرسان و راستوگرین استار دارای چندین زیر مجموعه می‌باشد که شرکت ستاره غلات پارس بزرگترین و تنها نماینده انحصاری آن در ایران محسوب می‌شود.

رسول عباسی اهل زنجان است و او نتیجه یک عمر کار و تلاش بی‌وقفه و خلاقانه است. عباسی نمونه یک کارآفرین ایرانی است. فکر و ایده نو را در به کار انداخته و به دنبال منابع مالی و تجهیز رفته، خطر را پذیرفته، جانانه تلاش کرده تا توانسته است موفقیت را در آغوش بگیرد. او فرصتی را برای دیدن و کاویدن از دست نمی‌دهد. به اینجا و آنجا می‌رود تا از روند‌های مشابه در کشورهایی که در این حوزه‌ها جلوترند خبر بگیرد . نمایشگاه‌های صنعت مربوطه را از دست نمی‌دهد. کتاب‌های مدیریتی می‌خواند. با مشاوران مدیریت نیز بیگانه نیست. از آموزه‌های مدیریت به خوبی استفاده می‌کند و نهایتاً کسی هست که توانسته ایده های خلاقانه و فکر خود را با تلاش بی وقفه به ثمر برساند.